Geschiedenis

Over de oorsprong van de Clumber Spaniel bestaan diverse theorieën. Wel
staat vast dat het een van de oudste Spaniel rassen is, waarbij er al op
Clumber Spaniel gelijkende honden al op zeer oude prenten te zien zijn.
Waar het ras oorspronkelijk vandaan komt is nog onduidelijk, sommige
zeggen dat ze ontstaan zijn uit het Spaanse ras, de Pachón Navarro.
Andere suggeren dat de oorsprong van de voorvaderen van de Clumber
Spaniel in Franrijk liggen, waarbij spaniels als cadeau naar Engeland
gebracht werden. Waar de genen van de voorvaderen ook liggen, wat wel
vast staat is dat het ras daadwerkelijk tot ontwikkeling is gekomen in het
Verenigd Koninkrijk aan het einde van de 18e eeuw. Het ras ontleent zijn
naam aan het Clumber Park in Nottingham, het 3800 hectare grote
landgoed van de hertogen van Newcastle, en het is de 2e hertog die wordt
gecrediteerd voor het introduceren en ontwikkelen van het ras. Er wordt
beweerd dat hij rond 1770 honden van dit type kreeg aangeboden door
zijn vriend de hertog van Noailles. In 1788 liet de hertog zijn portret ​
schilderen en het schilderij "Return from Shooting" toont de hertog met
zes van zijn honden, waarvan er drie onmiskenbaar van het Clumber-type
zijn. Er is een theorie dat de  jachtopziener van de tweede hertog van
Newcastle, William Mansell, grotendeels verantwoordelijk was voor de
ontwikkeling van dit unieke ras. Het is bekend dat hij en zijn nakomelingen
lange tijd in dat gebied werkten met een aanzienlijk aantal jachtspaniëls.
Het ras werd populair, vooral bij de adel. Zijne Majesteit Koning George V
hield een groot team van Clumbers op het Sandringham Estate.
Het is bekend dat het jagen met deze sportieve spaniëls vooral weggelegd
was voor de adel, aristocratie, koningen en prinsen en rijke landeigenaren.
Zij immers kunnen het zich veroorloven om te jagen, honden te
onderhouden en te fokken. Omdat het afleggen van afstanden zich
uitsluitend beperkt tot reizen te voet, te paard of in een koets, is het niet
verwonderlijk dat de bezitters van de landgoederen, met soms duizenden
hectares land, vrijwel uitsluitend voor ‘eigen gebruik’ fokken. Het is niet
voor niks dat het ras de bijnaam ‘The Gentlemans Huntig dog’ kreeg.
De populariteit van de Clumber leidde in 1904 tot de oprichting van de
Britse Clumber Spaniel Club. Na 1910 werd de belangstelling voor het ras
echter minder omdat men de voorkeur begon te geven aan fellere en
snellere typen spaniels. Tegen 1940 bereikte het aantal Clumber Spaniels
een dieptepunt. Daarna ontstond er toch langzamerhand weer een grotere
interesse in het ras. Nog steeds is het zeker niet de bekendste van de
spaniels, maar het aantal blijft redelijk constant.