Nieuws


Helaas heeft het bestuur moeten besluiten  de clubmatch af te lassen wegens te weinig inschrijvingen.
We willen iedereen bedanken die zich voor deze dag in heeft willen zetten.

De ALV was een groot succes, een grote opkomst sinds jaren, waarvoor onze dank.
Het bestuur was verheugd dat het idee om de ALV te koppelen een activiteit voor de leden erg werd gewaardeerd. 
Aansluitend  aan de ALV was er een theorieles speuren, gegeven door Ron van de Leek
 In de middag werd de theorie in de praktijk gebracht door middel van een praktijkles speuren wederom verzorgd  door Ron en Paula van de Leek.
Iedereen bedankt voor deze geslaagde dag!
Bij de Impressies van de clubevenementen vind u foto's van deze mooie dag.